ติดต่อ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
สมัคร wamagame ผ่านระบบอัตโมัติ สมัคร wamagame ผ่านไลน์ สมัคร wamagame ผ่านไลน์ ติดต่อ wamagame

ตรวจหวย

ตรวจหวย กับ WamaGame ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยย้อนหลัง 5 ปี สถิติหวย
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่นี่

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 เมษายน 2567

รางวัลที่ 1
6,000,000 บาท

803481

เลขหน้า 3 ตัว
4,000 บาท
122 809

เลขท้าย 3 ตัว
4,000 บาท
559 947

เลขท้าย 2 ตัว
2,000 บาท
90

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2567

รางวัลที่ 1
997626

เลขหน้า 3 ตัว
571 509

เลขท้าย 3 ตัว
794 329

เลขท้าย 2 ตัว
78

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2567

รางวัลที่ 1
253603

เลขหน้า 3 ตัว
900 975

เลขท้าย 3 ตัว
382 703

เลขท้าย 2 ตัว
79

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลที่ 1
941395

เลขหน้า 3 ตัว
056 330

เลขท้าย 3 ตัว
587 375

เลขท้าย 2 ตัว
43

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

รางวัลที่ 1
607063

เลขหน้า 3 ตัว
454 943

เลขท้าย 3 ตัว
544 591

เลขท้าย 2 ตัว
09

งวดวันที่ 17 มกราคม 2567

รางวัลที่ 1
105979

เลขหน้า 3 ตัว
429 931

เลขท้าย 3 ตัว
196 635

เลขท้าย 2 ตัว
61

งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2566

รางวัลที่ 1
625544

เลขหน้า 3 ตัว
600 648

เลขท้าย 3 ตัว
882 456

เลขท้าย 2 ตัว
89

งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2566

รางวัลที่ 1
356757

เลขหน้า 3 ตัว
058 410

เลขท้าย 3 ตัว
584 964

เลขท้าย 2 ตัว
85

งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2566

รางวัลที่ 1
251097

เลขหน้า 3 ตัว
055 265

เลขท้าย 3 ตัว
092 280

เลขท้าย 2 ตัว
91

งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

รางวัลที่ 1
557990

เลขหน้า 3 ตัว
346 412

เลขท้าย 3 ตัว
778 961

เลขท้าย 2 ตัว
14

งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

รางวัลที่ 1
743951

เลขหน้า 3 ตัว
335 913

เลขท้าย 3 ตัว
019 349

เลขท้าย 2 ตัว
63

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2566

รางวัลที่ 1
931446

เลขหน้า 3 ตัว
167 398

เลขท้าย 3 ตัว
272 970

เลขท้าย 2 ตัว
44

งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566

รางวัลที่ 1
727202

เลขหน้า 3 ตัว
355 324

เลขท้าย 3 ตัว
426 615

เลขท้าย 2 ตัว
66

งวดวันที่ 16 กันยายน 2566

รางวัลที่ 1
320812

เลขหน้า 3 ตัว
037 699

เลขท้าย 3 ตัว
057 344

เลขท้าย 2 ตัว
46

งวดวันที่ 1 กันยายน 2566

รางวัลที่ 1
915478

เลขหน้า 3 ตัว
596 521

เลขท้าย 3 ตัว
692 291

เลขท้าย 2 ตัว
91

งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2566

รางวัลที่ 1
471782

เลขหน้า 3 ตัว
431 739

เลขท้าย 3 ตัว
737 742

เลขท้าย 2 ตัว
67

งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2566

รางวัลที่ 1
922605

เลขหน้า 3 ตัว
281 867

เลขท้าย 3 ตัว
491 947

เลขท้าย 2 ตัว
16

งวดวันที่ 31 กรกฏาคม 2566

รางวัลที่ 1
260453

เลขหน้า 3 ตัว
268. 708

เลขท้าย 3 ตัว
387 601

เลขท้าย 2 ตัว
11

งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2566

รางวัลที่ 1
169530

เลขหน้า 3 ตัว
261 384

เลขท้าย 3 ตัว
066 780

เลขท้าย 2 ตัว
62

งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2566

รางวัลที่ 1
264872

เลขหน้า 3 ตัว
519 628

เลขท้าย 3 ตัว
202 874

เลขท้าย 2 ตัว
30

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2566

รางวัลที่ 1
125272

เลขหน้า 3 ตัว
000 681

เลขท้าย 3 ตัว
386 971

เลขท้าย 2 ตัว
09

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2566

รางวัลที่ 1
132903

เลขหน้า 3 ตัว
739 678

เลขท้าย 3 ตัว
693 731

เลขท้าย 2 ตัว
99

งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

รางวัลที่ 1
843019

เลขหน้า 3 ตัว
500 780

เลขท้าย 3 ตัว
269 187

เลขท้าย 2 ตัว
65

งวดวันที่ 16 เมษายน 2566

รางวัลที่ 1
984906

เลขหน้า 3 ตัว
670 678

เลขท้าย 3 ตัว
797 551

เลขท้าย 2 ตัว
71

งวดวันที่ 1 เมษายน 2566

รางวัลที่ 1
087907

เลขหน้า 3 ตัว
111 914

เลขท้าย 3 ตัว
290 698

เลขท้าย 2 ตัว
99

งวดวันที่ 16 มีนาคม 2566

รางวัลที่ 1
025873

เลขหน้า 3 ตัว
420 800

เลขท้าย 3 ตัว
355 544

เลขท้าย 2 ตัว
73

งวดวันที่ 1 มีนาคม 2566

รางวัลที่ 1
417652

เลขหน้า 3 ตัว
577 919

เลขท้าย 3 ตัว
748 984

เลขท้าย 2 ตัว
55

งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลที่ 1
590417

เลขหน้า 3 ตัว
195   664

เลขท้าย 3 ตัว
377   523

เลขท้าย 2 ตัว
80

งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลที่ 1
297411

เลขหน้า 3 ตัว
181   789

เลขท้าย 3 ตัว
101   664

เลขท้าย 2 ตัว
92

งวดวันที่ 17 มกราคม 2566

รางวัลที่ 1
812519

เลขหน้า 3 ตัว
443  389

เลขท้าย 3 ตัว
849  564

เลขท้าย 2 ตัว
47

ตรวจหวยย้อนหลัง ปี 2565

ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1: 157196   เลขหน้า 3 ตัว 007 522
เลขท้าย 3 ตัว 250 425   เลขท้าย 2 ตัว 58
ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1: 845093   เลขหน้า 3 ตัว 912 411
เลขท้าย 3 ตัว 855 593    เลขท้าย 2 ตัว 14
ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ 1: 375805 เลขหน้า 3 ตัว 170 786
เลขท้าย 3 ตัว 409 421 เลขท้าย 2 ตัว 08
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ 1: 121789 เลขหน้า 3 ตัว 722 532
เลขท้าย 3 ตัว 157 973 เลขท้าย 2 ตัว 64
ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ 1: 913106 เลขหน้า 3 ตัว 722 839
เลขท้าย 3 ตัว 343 922 เลขท้าย 2 ตัว 70
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ 1: 613106 เลขหน้า 3 ตัว 158 037
เลขท้าย 3 ตัว 606 799 เลขท้าย 2 ตัว 15
ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ 1: 484669 เลขหน้า 3 ตัว 206  996
เลขท้าย 3 ตัว 278  194 เลขท้าย 2 ตัว 50
ตรวจหวย 16 กันยายน 2565
รางวัลที่ 1: 943703 เลขหน้า 3 ตัว 971  540
เลขท้าย 3 ตัว 631  432 เลขท้าย 2 ตัว 75
ตรวจหวย 1 กันยายน 2565
รางวัลที่ 1: 929332 เลขหน้า 3 ตัว 725  298
เลขท้าย 3 ตัว 604  210 เลขท้าย 2 ตัว 83
ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ 1: 331583 เลขหน้า 3 ตัว 271  300
เลขท้าย 3 ตัว 284  876 เลขท้าย 2 ตัว 42
ตรวจหวย 1 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ 1: 436594 เลขหน้า 3 ตัว 893  266
เลขท้าย 3 ตัว 447  282 เลขท้าย 2 ตัว 14
ตรวจหวย 15 กรกฎาคม 2565
รางวัลที่ 1: 620405 เลขหน้า 3 ตัว 159  834
เลขท้าย 3 ตัว 279  061 เลขท้าย 2 ตัว 53
ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2565
รางวัลที่ 1: 981417 เลขหน้า 3 ตัว 287  242
เลขท้าย 3 ตัว 002  542 เลขท้าย 2 ตัว 61
ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1: 361807 เลขหน้า 3 ตัว 549  285
เลขท้าย 3 ตัว 228  106 เลขท้าย 2 ตัว 92
ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2565
รางวัลที่ 1: 319196 เลขหน้า 3 ตัว 817  679
เลขท้าย 3 ตัว 213  652 เลขท้าย 2 ตัว 02
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1: 155012 เลขหน้า 3 ตัว 247 736
เลขท้าย 3 ตัว 540 236 เลขท้าย 2 ตัว 06
ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2565
รางวัลที่ 1: 658642 เลขหน้า 3 ตัว 778 518
เลขท้าย 3 ตัว 041 325 เลขท้าย 2 ตัว 09
ตรวจหวย 16 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1: 395919 เลขหน้า 3 ตัว 859 289
เลขท้าย 3 ตัว 413 508 เลขท้าย 2 ตัว 58
ตรวจหวย 1 เมษายน 2565
รางวัลที่ 1: 970618 เลขหน้า 3 ตัว 738 391
เลขท้าย 3 ตัว 578 870 เลขท้าย 2 ตัว 10
ตรวจหวย 16 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1: 737867 เลขหน้า 3 ตัว 349 985
เลขท้าย 3 ตัว 989 788 เลขท้าย 2 ตัว 03
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2565
รางวัลที่ 1: 061905 เลขหน้า 3 ตัว 236 834
เลขท้าย 3 ตัว 234 691 เลขท้าย 2 ตัว 07
ตรวจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ 1: 098597 เลขหน้า 3 ตัว 644 085
เลขท้าย 3 ตัว 816 592 เลขท้าย 2 ตัว 57
ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2565
รางวัลที่ 1: 944308 เลขหน้า 3 ตัว 942 061
เลขท้าย 3 ตัว 509 485 เลขท้าย 2 ตัว 30
ตรวจหวย 17 มกราคม 2565
รางวัลที่ 1: 880159 เลขหน้า 3 ตัว 731 786
เลขท้าย 3 ตัว 529 119 เลขท้าย 2 ตัว 92

ตรวจหวยย้อนหลัง ปี 2564

ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2564
รางวัลที่ 1: 819068 เลขหน้า 3 ตัว 591 979
เลขท้าย 3 ตัว 547 419 เลขท้าย 2 ตัว 36
ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2564
รางวัลที่ 1: 639235 เลขหน้า 3 ตัว 097 629
เลขท้าย 3 ตัว 476 522 เลขท้าย 2 ตัว 83
ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2564
รางวัลที่ 1: 077258 เลขหน้า 3 ตัว 740 739
เลขท้าย 3 ตัว 485 401 เลขท้าย 2 ตัว 82
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2564
รางวัลที่ 1: 032761 เลขหน้า 3 ตัว 648 471
เลขท้าย 3 ตัว 844 245 เลขท้าย 2 ตัว 57
ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2564
รางวัลที่ 1: 045037 เลขหน้า 3 ตัว 458 247
เลขท้าย 3 ตัว 755 331 เลขท้าย 2 ตัว 95
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2564
รางวัลที่ 1: 386372 เลขหน้า 3 ตัว 602 964
เลขท้าย 3 ตัว 295 798 เลขท้าย 2 ตัว 38
ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2564
รางวัลที่ 1: 578171 เลขหน้า 3 ตัว 285 361
เลขท้าย 3 ตัว 379 449 เลขท้าย 2 ตัว 83
ตรวจหวย 16 กันยายน 2564
รางวัลที่ 1: 070935 เลขหน้า 3 ตัว 609 817
เลขท้าย 3 ตัว 379 007 เลขท้าย 2 ตัว 90
ตรวจหวย 1 กันยายน 2564
รางวัลที่ 1: 114475 เลขหน้า 3 ตัว 278 302
เลขท้าย 3 ตัว 458 123 เลขท้าย 2 ตัว 79
ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2564
รางวัลที่ 1: 046750 เลขหน้า 3 ตัว 421 666
เลขท้าย 3 ตัว 160 355 เลขท้าย 2 ตัว 23
ตรวจหวย 1 สิงหาคม 2564
รางวัลที่ 1: 910261 เลขหน้า 3 ตัว 103 307
เลขท้าย 3 ตัว 004 785 เลขท้าย 2 ตัว 69
ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2564
รางวัลที่ 1: 556725 เลขหน้า 3 ตัว 174 058
เลขท้าย 3 ตัว 233 927 เลขท้าย 2 ตัว 70
ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2564
รางวัลที่ 1: 713517 เลขหน้า 3 ตัว 794 073
เลขท้าย 3 ตัว 511 414 เลขท้าย 2 ตัว 29
ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ 1: 691861 เลขหน้า 3 ตัว 054 007
เลขท้าย 3 ตัว 447 668 เลขท้าย 2 ตัว 17
ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ 1: 292972 เลขหน้า 3 ตัว 620 193
เลขท้าย 3 ตัว 978 723 เลขท้าย 2 ตัว 45
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2564
รางวัลที่ 1: 684579 เลขหน้า 3 ตัว 843 615
เลขท้าย 3 ตัว 276 970 เลขท้าย 2 ตัว 14
ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2564
รางวัลที่ 1: 501272 เลขหน้า 3 ตัว 306 018
เลขท้าย 3 ตัว 498 129 เลขท้าย 2 ตัว 18
ตรวจหวย 16 เมษายน 2564
รางวัลที่ 1: 100787 เลขหน้า 3 ตัว 143 013
เลขท้าย 3 ตัว 478 264 เลขท้าย 2 ตัว 56
ตรวจหวย 1 เมษายน 2564
รางวัลที่ 1: 472270 เลขหน้า 3 ตัว 755 283
เลขท้าย 3 ตัว 393 577 เลขท้าย 2 ตัว 05
ตรวจหวย 16 มีนาคม 2564
รางวัลที่ 1: 890422 เลขหน้า 3 ตัว 036 902
เลขท้าย 3 ตัว 396 256 เลขท้าย 2 ตัว 19
ตรวจหวย 2 มีนาคม 2564
รางวัลที่ 1: 835538 เลขหน้า 3 ตัว 290 838
เลขท้าย 3 ตัว 051 806 เลขท้าย 2 ตัว 73
ตรวจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2564
รางวัลที่ 1: 424603 เลขหน้า 3 ตัว 861 318
เลขท้าย 3 ตัว 057 817 เลขท้าย 2 ตัว 39
ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2564
รางวัลที่ 1: 912307 เลขหน้า 3 ตัว 605 248
เลขท้าย 3 ตัว 282 651 เลขท้าย 2 ตัว 97
ตรวจหวย 17 มกราคม 2564
รางวัลที่ 1: 384395 เลขหน้า 3 ตัว 653 367
เลขท้าย 3 ตัว 878 566 เลขท้าย 2 ตัว 15

ตรวจหวยย้อนหลัง ปี 2563

ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2563
รางวัลที่ 1: 803628 เลขหน้า 3 ตัว 336 804
เลขท้าย 3 ตัว 924 321 เลขท้าย 2 ตัว 19
ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2563
รางวัลที่ 1: 201303 เลขหน้า 3 ตัว 377 828
เลขท้าย 3 ตัว 072 517 เลขท้าย 2 ตัว 70
ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2563
รางวัลที่ 1: 100994 เลขหน้า 3 ตัว 093 776
เลขท้าย 3 ตัว 984 834 เลขท้าย 2 ตัว 84
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2563
รางวัลที่ 1: 972661 เลขหน้า 3 ตัว 368 741
เลขท้าย 3 ตัว 208 255 เลขท้าย 2 ตัว 46
ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2563
รางวัลที่ 1: 506404 เลขหน้า 3 ตัว 154 598
เลขท้าย 3 ตัว 245 062 เลขท้าย 2 ตัว 40
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2563
รางวัลที่ 1: 286051 เลขหน้า 3 ตัว 189 464
เลขท้าย 3 ตัว 980 045 เลขท้าย 2 ตัว 38
ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2563
รางวัลที่ 1: 837893 เลขหน้า 3 ตัว 757 594
เลขท้าย 3 ตัว 595 110 เลขท้าย 2 ตัว 59
ตรวจหวย 16 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1: 244083 เลขหน้า 3 ตัว 220 127
เลขท้าย 3 ตัว 853 623 เลขท้าย 2 ตัว 57
ตรวจหวย 1 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1: 999997 เลขหน้า 3 ตัว 725 636
เลขท้าย 3 ตัว 957 342 เลขท้าย 2 ตัว 98
ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2563
รางวัลที่ 1: 945811 เลขหน้า 3 ตัว 712 614
เลขท้าย 3 ตัว 364 733 เลขท้าย 2 ตัว 88
ตรวจหวย 1 สิงหาคม 2563
รางวัลที่ 1: 569391 เลขหน้า 3 ตัว 931 575
เลขท้าย 3 ตัว 578 809 เลขท้าย 2 ตัว 92
ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1: 873286 เลขหน้า 3 ตัว 510 533
เลขท้าย 3 ตัว 682 494 เลขท้าย 2 ตัว 53
ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1: 347258 เลขหน้า 3 ตัว 362 095
เลขท้าย 3 ตัว 307 094 เลขท้าย 2 ตัว 83
ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1: 516967 เลขหน้า 3 ตัว 876 882
เลขท้าย 3 ตัว 625 565 เลขท้าย 2 ตัว 64
ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1: 831567 เลขหน้า 3 ตัว 489 264
เลขท้าย 3 ตัว 562 582 เลขท้าย 2 ตัว 24
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2563
รางวัลที่ 1: 051095 เลขหน้า 3 ตัว 430 285
เลขท้าย 3 ตัว 191 364 เลขท้าย 2 ตัว 22
งดออกรางวัล
งดออกรางวัล
งดออกรางวัล
ตรวจหวย 16 มีนาคม 2563
รางวัลที่ 1: 503446 เลขหน้า 3 ตัว 726 258
เลขท้าย 3 ตัว 661 404 เลขท้าย 2 ตัว 77
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2563
รางวัลที่ 1: 875938 เลขหน้า 3 ตัว 294 328
เลขท้าย 3 ตัว 597 780 เลขท้าย 2 ตัว 98
ตรวจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ 1: 781403 เลขหน้า 3 ตัว 952 515
เลขท้าย 3 ตัว 030 918 เลขท้าย 2 ตัว 94
ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ 1: 589227 เลขหน้า 3 ตัว 259 552
เลขท้าย 3 ตัว 927 375 เลขท้าย 2 ตัว 06
ตรวจหวย 17 มกราคม 2563
รางวัลที่ 1: 491774 เลขหน้า 3 ตัว 132 004
เลขท้าย 3 ตัว 595 379 เลขท้าย 2 ตัว 68

ตรวจหวยย้อนหลัง ปี 2562

ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2562
รางวัลที่ 1: 510541  เลขท้าย 2 ตัว: 81
เลขหน้า 3 ตัว: 116  382   เลขท้าย 3 ตัว: 140  250
ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2562
รางวัลที่ 1: 529924 เลขท้าย 2 ตัว: 97
เลขหน้า 3 ตัว: 043  138   เลขท้าย 3 ตัว: 555  665
ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2562
รางวัลที่ 1: 453522 เลขท้าย 2 ตัว: 81
เลขหน้า 3 ตัว: 261 617 เลขท้าย 3 ตัว: 013 457
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2562
รางวัลที่ 1: 017223 เลขท้าย 2 ตัว: 32
เลขหน้า 3 ตัว: 164 640 เลขท้าย 3 ตัว: 085 194
ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2562
รางวัลที่ 1: 967375 เลขท้าย 2 ตัว: 79
เลขหน้า 3 ตัว: 323 806 เลขท้าย 3 ตัว: 021 206
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1: 812564 เลขท้าย 2 ตัว: 15
เลขหน้า 3 ตัว: 255 625 เลขท้าย 3 ตัว: 132 598
ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1: 691197 เลขท้าย 2 ตัว: 59
เลขหน้า 3 ตัว: 392 920 เลขท้าย 3 ตัว: 606 797
ตรวจหวย 16 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1: 340388 เลขท้าย 2 ตัว: 85
เลขหน้า 3 ตัว: 733 947 เลขท้าย 3 ตัว: 925 939
ตรวจหวย 1 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1: 798787 เลขท้าย 2 ตัว: 20
เลขหน้า 3 ตัว: 210 847 เลขท้าย 3 ตัว: 274 439
ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1: 775476 เลขท้าย 2 ตัว: 89
เลขหน้า 3 ตัว: 149 912 เลขท้าย 3 ตัว: 563 580
ตรวจหวย 1 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1: 387006 เลขท้าย 2 ตัว: 58
เลขหน้า 3 ตัว: 135 983 เลขท้าย 3 ตัว: 562 795
ตรวจหวย 15 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1: 369765 เลขท้าย 2 ตัว: 88
เลขหน้า 3 ตัว: 355 901 เลขท้าย 3 ตัว: 113 556
ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1: 943647 เลขท้าย 2 ตัว: 86
เลขหน้า 3 ตัว: 239 864 เลขท้าย 3 ตัว: 006 375
ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1: 174055 เลขท้าย 2 ตัว: 29
เลขหน้า 3 ตัว: 625 884 เลขท้าย 3 ตัว: 127 800
ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1: 516461 เลขท้าย 2 ตัว: 46
เลขหน้า 3 ตัว: 589 713 เลขท้าย 3 ตัว: 215 560
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2562
รางวัลที่ 1: 962526 เลขท้าย 2 ตัว: 71
เลขหน้า 3 ตัว: 669 949 เลขท้าย 3 ตัว: 018 828
ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2562
รางวัลที่ 1: 061324 เลขท้าย 2 ตัว: 25
เลขหน้า 3 ตัว: 043 476 เลขท้าย 3 ตัว: 374 699
ตรวจหวย 16 เมษายน 2562
รางวัลที่ 1: 570331 เลขท้าย 2 ตัว: 23
เลขหน้า 3 ตัว: 512 930 เลขท้าย 3 ตัว: 966 968
ตรวจหวย 1 เมษายน 2562
รางวัลที่ 1: 109767 เลขท้าย 2 ตัว: 52
เลขหน้า 3 ตัว: 888 959 เลขท้าย 3 ตัว: 403 975
ตรวจหวย 16 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1: 724628 เลขท้าย 2 ตัว: 64
เลขหน้า 3 ตัว: 148 883 เลขท้าย 3 ตัว: 154 877
ตรวจหวย 1 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1: 345650 เลขท้าย 2 ตัว: 65
เลขหน้า 3 ตัว: 137 999 เลขท้าย 3 ตัว: 830 837
ตรวจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1: 074824 เลขท้าย 2 ตัว: 56
เลขหน้า 3 ตัว: 881 910 เลขท้าย 3 ตัว: 612 879
ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1: 967134 เลขท้าย 2 ตัว: 04
เลขหน้า 3 ตัว: 643 779 เลขท้าย 3 ตัว: 197 948
ตรวจหวย 17 มกราคม 2562
รางวัลที่ 1: 197079 เลขท้าย 2 ตัว: 65
เลขหน้า 3 ตัว: 206 412 เลขท้าย 3 ตัว: 127 660

ตรวจหวยย้อนหลัง ปี 2561

ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2561
รางวัลที่ 1: 735867 เลขท้าย 2 ตัว: 02
เลขหน้า 3 ตัว: 031 913 เลขท้าย 3 ตัว: 701 884
ตรวจหวย 16 ธันวาคม 2561
รางวัลที่ 1: 356564 เลขท้าย 2 ตัว: 62
เลขหน้า 3 ตัว: 480 948 เลขท้าย 3 ตัว: 297 369
ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2561
รางวัลที่ 1: 021840 เลขท้าย 2 ตัว: 67
เลขหน้า 3 ตัว: 045 307 เลขท้าย 3 ตัว: 561 988
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ 1: 989903 เลขท้าย 2 ตัว: 16
เลขหน้า 3 ตัว: 471 930 เลขท้าย 3 ตัว: 140 876
ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ 1: 149840 เลขท้าย 2 ตัว: 58
เลขหน้า 3 ตัว: 384 576 เลขท้าย 3 ตัว: 046 509
ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2561
รางวัลที่ 1: 200515 เลขท้าย 2 ตัว: 93
เลขหน้า 3 ตัว: 186 392 เลขท้าย 3 ตัว: 192 212
ตรวจหวย 1 ตุลาคม 2561
รางวัลที่ 1: 452643 เลขท้าย 2 ตัว: 99
เลขหน้า 3 ตัว: 594 726 เลขท้าย 3 ตัว: 561 810
ตรวจหวย 16 กันยายน 2561
รางวัลที่ 1: 149760 เลขท้าย 2 ตัว: 79
เลขหน้า 3 ตัว: 323 539 เลขท้าย 3 ตัว: 155 297
ตรวจหวย 1 กันยายน 2561
รางวัลที่ 1: 734510 เลขท้าย 2 ตัว: 26
เลขหน้า 3 ตัว: 464 512 เลขท้าย 3 ตัว: 097 202
ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ 1: 586117 เลขท้าย 2 ตัว: 10
เลขหน้า 3 ตัว: 340 670 เลขท้าย 3 ตัว: 591 815
ตรวจหวย 1 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ 1: 386602 เลขท้าย 2 ตัว: 78
เลขหน้า 3 ตัว: 832 903 เลขท้าย 3 ตัว: 549 726
ตรวจหวย 16 กรกฎาคม 2561
รางวัลที่ 1: 596324 เลขท้าย 2 ตัว: 27
เลขหน้า 3 ตัว: 403 530 เลขท้าย 3 ตัว: 138 362
ตรวจหวย 1 กรกฎาคม 2561
รางวัลที่ 1: 963623 เลขท้าย 2 ตัว: 83
เลขหน้า 3 ตัว: 429 901 เลขท้าย 3 ตัว: 210 217
ตรวจหวย 16 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1: 223131 เลขท้าย 2 ตัว: 46
เลขหน้า 3 ตัว: 432 507 เลขท้าย 3 ตัว: 132 868
ตรวจหวย 1 มิถุนายน 2561
รางวัลที่ 1: 988117 เลขท้าย 2 ตัว: 95
เลขหน้า 3 ตัว: 310 553 เลขท้าย 3 ตัว: 248 650
ตรวจหวย 16 พฤษภาคม 2561
รางวัลที่ 1: 075629 เลขท้าย 2 ตัว: 20
เลขหน้า 3 ตัว: 130 357 เลขท้าย 3 ตัว: 047 506
ตรวจหวย 2 พฤษภาคม 2561
รางวัลที่ 1: 248038 เลขท้าย 2 ตัว: 85
เลขหน้า 3 ตัว: 527 980 เลขท้าย 3 ตัว: 225 602
ตรวจหวย 16 เมษายน 2561
รางวัลที่ 1: 739229 เลขท้าย 2 ตัว: 60
เลขหน้า 3 ตัว: 273 654 เลขท้าย 3 ตัว: 076 526
ตรวจหวย 1 เมษายน 2561
รางวัลที่ 1: 412073 เลขท้าย 2 ตัว: 85
เลขหน้า 3 ตัว: 131 787 เลขท้าย 3 ตัว: 638 924
ตรวจหวย 16 มีนาคม 2561
รางวัลที่ 1: 218559 เลขท้าย 2 ตัว: 82
เลขหน้า 3 ตัว: 064 720 เลขท้าย 3 ตัว: 205 489
ตรวจหวย 2 มีนาคม 2561
รางวัลที่ 1: 759415 เลขท้าย 2 ตัว: 29
เลขหน้า 3 ตัว: 318 870 เลขท้าย 3 ตัว: 589 723
ตรวจหวย 16 กุมภาพันธ์ 2561
รางวัลที่ 1: 309915 เลขท้าย 2 ตัว: 39
เลขหน้า 3 ตัว: 007 388 เลขท้าย 3 ตัว: 230 748
ตรวจหวย 1 กุมภาพันธ์ 2561
รางวัลที่ 1: 026853 เลขท้าย 2 ตัว: 31
เลขหน้า 3 ตัว: 106 947 เลขท้าย 3 ตัว: 181 519
ตรวจหวย 17 มกราคม 2561
รางวัลที่ 1: 203823 เลขท้าย 2 ตัว: 50
เลขหน้า 3 ตัว: 624 799 เลขท้าย 3 ตัว: 236 397